Categories
* Tweeting in everyday life Books User experience [Slovensko]

Samoreprezentacija in digitalna kultura (recenzija)

Self-representation and digital culture je monografija Nancy Thumim, objavljena na podlagi doktorske raziskave, v kateri se avtorica posveča razsežnostim mediatizacije in samoreprezentacije v digitalni kulturi. Recenzijo knjige sem napisala za revijo Teorija in praksa.